Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R
Doskonały cement do prefabrykacji i prac remontowo-budowlanych zwłaszcza w okresie obniżonych temperatur.

cement czerwony workowany

Właściwości

 • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • Przyspieszony czas wiązania
 • Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)
 • Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
 • Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia

Zastosowanie

Cement CZERWONY to wysokiej jakości, efektywne spoiwo, które doskonale sprawdza się przy wykonywaniu mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla:
 • Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
 • Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, elementy ogrodzeń itp.
 • Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)
 • Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych
Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R
Cement ZIELONY to doskonały cement do prac remontowo-budowlanych i drobnowymiarowej prefabrykacji.

cement zielony workowany

Właściwości

 • Wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Duży przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Optymalny czas przerobu zapraw i betonów
 • Zmniejszone ryzyko pojawienia się rys skurczowych i białych wykwitów węglanowych na wyrobie
 • Podwyższona odporność na agresję chemiczną środowiska

Zastosowanie

Cement ZIELONY to wysokiej jakości spoiwo, które doskonale nadaje się do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla:
 • Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
 • Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, elementy ogrodzeń itp.
 • Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)
 • Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych
Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 CEM II/B-V 32,5 R 
Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe, roboty murarskie i tynkarskie. Z uwagi na zawartość krzemionkowego popiołu lotnego charakteryzuje się ciemną barwą.

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
Uniwersalny cement do prac remontowo-budowlanych takich jak wylewki podłogowe a zwłaszcza roboty tynkarskie i murarskie. Zawiera mocno rozdrobniony kamień wapienny nadający mu jasną barwę. W zaprawach murarskich i tynkarskich pozwala na zmniejszenie ilości wapna z zachowaniem ich urabialności

cement niebieski workowany

Właściwości

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Bardzo dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Wydłużony czas przerobu zapraw i betonów
 • Obniżone ryzyko pojawienia się rys skurczowych

Zastosowanie

NIEBIESKI to uniwersalny, wysokiej jakości cement, do prowadzenia podstawowych prac budowlanych, który doskonale sprawdza się jako składnik:
 • zapraw murarskich do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych budynku
 • zapraw tynkarskich stosowanych na zewnątrz i wewnątrz obiektu
 • betonów do wykonywania: ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów i innych elementów konstrukcyjnych budynku
 • wylewek podłogowych (gładzi cementowych, jastrychów)
 • podsypek cementowo-piaskowych do stabilizacji i podbudów pod nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych
 • chudego betonu na podbudowy
 • betonów do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, pustaki itp.