Papa - podkładowa

UNI V60 S30

PV/100

W/PV-SBS

 

PV/100

Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa. 

Przeznaczenie:

  • wykonywanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych i renowacji starych pokryć dachowych
  • do laminowania styropianu

Polecana jest jako papa podkładowa pod gonty asfaltowe

Sposób montażu:

  • klejenie
Dane Techniczne:

Lp Właściwości Wymagania
1 Typ osnowy: Welon szklany
2 Grubość: 1,8±10 %
3 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
4 Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek

600±150 N/50 mm
350±150 N/50 mm
5 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek

(2,5±1) %
(2,5±1) %
6 Reakcja na ogień: Klasa F
7 Oddziaływanie ognia zewnętrznego: NPD
8 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek

(50±20) N
(50±20) N
9 Ilość m w rolce: 21
10 Ilość rolek na palecie: 15
11 Ilość m2 na palecie: 315