Zastosowanie

Do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i „głuche” usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z właściwą ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut, ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na płytę.
Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Do kołkowania styropianu należy przystąpić po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek.
Właściwości
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 5 do 5,5 dm3/25 kg
od 0,21 dm3/kg
Gęstość objętościowa zaprawy ok. 1,6 kg/dm3
Konsystencja 8,5±1 cm
Przyczepność do betonu ≥ 0,25 MPa
Przyczepność do styropianu ≥ 0,08 MPa lub zniszczenie
w styropianie
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas zdolności do przyklejania od
położenia w cienkiej warstwie
20 min
Wydajność ok. 15 dm3 z 25 kg
ok. 0,75 dm3 z 1 kg
Zużycie od 3 do 4 kg/m2

Zastosowanie

Do przyklejania płyt styropianowych na podłożach mineralnych oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w systemie ociepleń.

Przygotowanie podłoża

Dla przyklejania płyt styropianowych
Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i „głuche” usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120.

Dla zatapiania siatki na styropianie
Powierzchnia styropianu powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami styropianu. W przypadku nierówności styropianu lub zniszczenia warstwy wierzchniej przez promieniowanie słoneczne UV (żółty nalot), powierzchnię przeszlifować tarką metalową lub pacą z papierem ściernym. Nie pozostawiać wystających elementów łączników.

Sposób użycia

Przyklejanie płyt styropianowych
Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia zaprawy klejowej na płytę. Do kołkowania styropianu należy przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Zatapianie siatki
Na przyklejone płyty, zaprawę klejową nałożyć pacą stalową gładką i wyrównać pacą zębatą. Następnie nałożyć siatkę i wcisnąć ją pacą w warstwę zaprawy klejowej tak, aby siatka nie była widoczna. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę zaprawy klejowej. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej (po minimum 3 dniach), można przystąpić do dalszych prac.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 5 do 6 dm3/25 kg
od 0,22 dm3/kg
Gęstość objętościowa zaprawy 1,6 kg/dm3
Konsystencja 8,5±1 cm
Przyczepność do betonu ≥ 0,25 MPa
Przyczepność do styropianu ≥ 0,08 MPa lub zniszczenie
w styropianie
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas zdolności do przyklejania od
położenia w cienkiej warstwie
20 min
Wydajność ok. 15 dm3 z 25 kg
ok. 0,75 dm3 z 1 kg
Zużycie przy klejeniu płyt od 3 do 4 kg/m2
Zużycie przy zatapianiu siatki od 3,5 do 4,5 kg/m2

Zastosowanie

Do przyklejania płyt izolacji termicznej ze styropianu EPS (w tym płyt z dodatkiem grafitu) i polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury: z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórko-wego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w systemie ociepleń.

Przygotowanie podłoża

Dla przyklejania płyt izolacji termicznej
Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i „głuche” usunąć, szczeliny rozkuć. Małe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą CEMEX CX-Z730, na większe płaszczyzny nałożyć tynk CEMEX CX-T530. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Powierzchnie oczyścić z kurzu. Podłoże słabe zagruntować preparatem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880 i CEMEX CX-G750, jeżeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności.

Dla zatapiania siatki zbrojącej
Powierzchnia płyt izolacyjnych powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Powierzchnię przeszlifować tarką metalową lub pacą z papierem ściernym.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju: przyczepność do podłoża, wytrzymałość na odrywanie, czas wiązania.

Przyklejanie płyt izolacji termicznej
Klej nakładać na płytę kielnią w formie placków i pasma obwodowego lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej, zwracając uwagę, aby zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni klejenia płyty do podłoża. W przypadku klejenia gładkich płyt z polistyrenu ekstrudowanego, przed nałożeniem kleju, powierzchnię płyty przeszlifować tarką metalową lub papierem ściernym w celu zapewnienia właściwej przyczepności. Płyty przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czynność przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.

Zatapianie siatki
Na przyklejone płyty nałożyć klej za pomocą kielni i pacy stalowej, a następnie rozprowadzić i wyrównać pacą zębatą. Nałożyć siatkę i wciskać ją gładką stroną pacy w warstwę kleju tak, aby siatka nie była widoczna. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę kleju. Ewentualne nierówności powierzchni można po przeschnięciu ponownie przeszpachlować lub zeszlifować papierem ściernym. Po całkowitym wyschnięciu kleju (po minimum 2 dniach) można przystąpić do nałożenia odpowiedniego gruntu podtynkowego. Warstwę tynku dekoracyjnego można nanosić najwcześniej po 3 dniach od zatopienia siatki w kleju.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych, domieszek oraz włókien
Właściwości
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 5 do 6 dm3/25 kg
ok 0,22 dm3/kg
Gęstość objętościowa zaprawy ok. 1,6 kg/dm3
Konsystencja 8,5
Przyczepność do betonu ≥ 0,8 MPa (1,2 - wartość średnia)
Przyczepność do styropianu ≥ 0,1 MPa (0,12 - wartość średnia) lub zniszczenie
w styropianie
Czas zużycia ok. 1 godz.
Czas zdolności do przyklejania od nałożenia kleju na podłoże 20 min
Wydajność ok. 19 dm3 z 25 kg
ok. 0,76 dm3 z 1 kg
Zużycie przy klejeniu płyt od 3 do 4 kg/m2
Zużycie przy zatapianiu siatki od 3,5 do 4,5 kg/m2

Zastosowanie

Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych oraz innych elementów murowych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Elementy murowe

Czyste cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe, bloczki betonowe i z betonu komórkowego, kamień naturalny.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut, ponownie wymieszać. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Przygotowaną ilość zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek.
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 3,5 do 4 dm3/25 kg
ok. 0,15 dm3/kg
Czas zużycia ok. 2 godz.
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5,0 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie* ≥ 0,15 MPa
Wydajność ok. 13 dm3 z 25 kg
ok. 0,52 dm3 z 1 kg
Zużycie przy spoinie 10 mm w zależności od grubości muru, dla:
       ½ cegły pełnej (12 cm)** ok. 40 kg/m2
       1 cegły pełnej (25 cm)** ok. 100 kg/m2
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Reakcja na ogień klasa A1
Absorbcja wody ≤ 0,3 kg/(m2×min0,5)
Współczynnik przepuszczalności
pary wodnej, μ*
15/35
Trwałość mrozoodporna

Zastosowanie

Do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń oraz podkładów pod gładzie, tynki dekoracyjne lub okładziny ceramiczne. Zalecana grubość warstwy tynku: do 15 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Ściany z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych. Stare, nie zwietrzałe tynki cementowe i cementowo-wapienne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, a ubytki i nierówności uzupełnić. Miejsca narażone na powstawanie rys, na przykład sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów itp. należy wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach 10×10 mm. Podłoża zawsze należy pomalować gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120. Następnie można wykonać obrzutkę wstępną, tzw. „szpryc”.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Tynk nanieść kielnią na podłoże, ściągnąć łatą lub pacą i po około 30 minutach zatrzeć pacą styropianową. W przypadku zgęstnienia zaprawy tynkarskiej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, między innymi przyczepność, wytrzymałość i odporność na spękania.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu, piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek.
Gęstość nasypowa ok. 1,6 kg/dm3
Właściwa ilość wody ok. 4 dm3/25 kg
od 0,16 dm3/kg
Czas zużycia ok. 1 godz.
Przyczepność ≥ 0,1 MPa
Wydajność ok. 15 dm3 z 25 kg
ok. 0,6 dm3 z 1 kg
Zużycie ok. 1,7 kg/m2/mm
Reakcja na ogień klasa A1