Papa - podkładowa

UNI V60 S30

PV/100

W/PV-SBS

 

UNI V60 S30

 

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI V60 S30 wykonana jest na osnowie welonu szklanego. Asfalt niemodyfikowany. Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podłożu oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, nie podlegające drganiom i osiadaniu.

 
 
 
Dane Techniczne:

Lp
Właściwości
Wymagania
1 Gwarancja 3 lata
2 Przeznaczenie podkładowa i izolacyjna
3 Rodzaj wkładki welon szklany
4 Grubość mm /gramatura kg/m2 3,0±10 %
5 Ilość m w rolce 10
6 Giętkość w niskiej temperaturze ≤ 0°C
7 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż i w poprzek[N]  
  – wzdłuż [N] (600 ± 150) N/50mm
  – w poprzek[N] (300 ± 100) N/50mm
8 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 4/4±2 %
9 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥70°C
10 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż w poprzek (100±20) N(100±30) N
11 Sposób montażu zgrzewanie
12 Ilość rolek na palecie 24
13 Ilość m2 na palecie 240