Docieplenie fundamentów

EPS 035 EXPERT

XPS TOP 30 SF

Perymetryczne, zielone płyty produkowane z polistyrenu ekspandowanego w technologii agregatowej. Stosowane do izolacji cieplnej elementów konstrukcji budynków przede wszystkim tych stykających się z gruntem.

Przeznaczenie i zakres stosowania

 • izolacja ścian fundamentów i ścian piwnic, z izolacją przeciwwodną, silnie obciążonych, gdzie nie występuje parcie hydrostatyczne na powierzchni płyty;
 • izolacja elementów przyziemia budynków, cokołów.

  Dostępne wymiary

  Grubość:

  • krawędzie na zakładkę: 30-200 mm

  Szerokość i długość: 600 x 1250 mm

  Ważne wartości techniczne

  Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,035 W/mK
  Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥120 kPa
  Wytrzymałość na zginanie: BS≥170 kPa
  Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: WL(T)≤2 %
  Klasa reakcji na ogień: E

Odporne na ogień płyty izolacyjne o bokach formowanych na zakładkę, które zostały wykonane z wytłaczanego polistyrenu  

Przeznaczenie i zakres stosowania

 • izolacja podłóg na gruncie;
 • izolacja ścian piwnic;
 • izolacja cokołów;
 • izolacja stropodachów odwróconych;
 • izolacja dachów skośnych 

Dostępne wymiary

Grubość:

 • krawędzie na zakładkę: 30-220* mm

Szerokość i długość: 600 x 1250 mm, (615 x 1265 mm z zakładką)

* - grubości 140-220 mm dostępne na zamówienie

Ważne wartości techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 30 - 60 mm: λD≤0,033 W/(mK)
70 - 80 mm: λD≤0,035 W/(mK)
100 - 160 mm: λD≤0,036 W/(mK)
180 - 220 mm: λD≤0,038 W/(mK)
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10/Y)≥300 kPa
Pełzanie przy ściskaniu: CC≥130 kPa
Klasa reakcji na ogień: E