Opis jednoskładnikowa dyspersyjna hydroizolacja typu KMB (grubowarstwowa)  
   
Zużycie 1,5 kg/m 2 /mm  
   
Temperatura obróbki +5 °C do +25 °C  
   
Czas tworzenia powłoki do 4 godz. (dla warstwy gr. 1mm)  
   
Czas schnięcia 6 godz.  
   
Zasypywanie wykopu po 3 dobach  
   
Odporność na deszcz po 12 godz.  
   
Dostępne opakowania 10 kg, 20 kg  
   
Punkty programu Fachowiec 10kg - 7pkt. , 20kg - 14pkt.  

Zastosowania

 

Wykonanie właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów podziemnych i przyziemnych części budowli (ściany fundamentowe, ściany piwniczne, płyty fundamentowe); przyklejanie twardych płyt styropianowych (EPS); wykonanie warstwy paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); izolacja posadzek na gruncie; izolacja tarasów odwróconych wraz z IZOHAN EKO 2K.

 

Właściwości

 

  nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego

  odporny na wysokie ciśnienie wody (do 0.8 MPa)

  daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności

  jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)

  jest bezrozpuszczalnikowy, nadaje się na wszystkie podłoża mineralne

  wysokoelastyczny, przykrywający rysy

  można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych

  zbrojony mikrowłóknami

  może być stosowany na podłożach suchych i lekko wilgotnych

  odporny na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg PN-EN-206-1

  jest bezpieczny w kontakcie ze styropianem

  stanowi doskonała barierę antyRadonową

Opis dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
   
Zużycie Gruntowanie 0,2 kg/m 2
Izolacja przeciwwilgociowa 0,6-0,8 kg/m 2 na warstwę
Klejenie EPS 1,0 - 1,5 kg/m 2
 
   
Temperatura obróbki +5 °C do +25 °C  
   
Czas schnięcia do 6 godz./ po 6 godz.  
   
Dostępne opakowania 5 kg, 10 kg, 20 kg  

Zastosowania

 

Przyklejanie twardych płyt styropianowych (typu EPS); gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację w systemie IZOHAN IZOBUD W (po rozcieńczeniu z wodą 1:1); wykonywanie bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych podziemnych części budowli.

 

Właściwości

 

  posiada doskonałe właściwości klejące

  bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych

  bezrozpuszczalnikowy

  wodochronny

  jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pędzlem, pacą lub szczotką dekarską

  tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych

Opis dwuskładnikowa dyspersyjna hydroizolacja typu KMB (grubowarstwowa)  
   
Zużycie 1,3 kg/m 2 /mm  
   
Temperatura obróbki +5 °C do +25 °C  
   
Czas schnięcia 6 godz.  
   
Zasypanie wykopu po 2 dobach  
   
Odporność na deszcz po 2 godz.  
   
Czas tworzenia powłoki ok. 4 godz.  
   
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2011-02-2728  
   
Dostępne opakowania 20 kg (14,5kg + 5,5kg)  
   
Punkty programu Fachowiec 15pkt.  

Zastosowania

 

Służy do izolowania i ochrony budynków oraz fragmentów budowli w części podziemnej przed wilgocią gruntową, przed wodą niewywierającą oraz wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, wykonywania warstwy paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); wykonywania izolacji posadzek na gruncie, wykonywania izolacji tarasów odwróconych wraz z IZOHAN EKO 2K.

 

Właściwości

 

  składnik proszkowy przyspiesza wiązanie, odporny na wysokie ciśnienie wody (do 0.8 MPa)

  daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności

  nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego; bezrozpuszczalnikowy

  nadaje się na wszystkie podłoża mineralne

  przykrywający rysy

  można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych

  jest łatwy i szybki w stosowaniu

  odporny na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1

  stanowi doskonała barierę antyRadonową

Opis masa hydroizolacyjno-klejąca  
   
Zużycie 0,8-1,3 kg/m 2  
   
Temperatura obróbki +10 °C do +25 °C  
   
Siła oddzielająca papę od styropianu 18,3 N +/- 1,8 N  
   
Dostępne opakowania 10 kg, 20 kg  

Zastosowania

 

Przyklejanie polistyrenu EPS i XPS do podłoży nienasiąkliwych (blachy), nasiąkliwych (beton) oraz płyt styropianowych między sobą; płyt styropianowych jednostronnie bądź dwustronnie laminowanych papą, pap asfaltowych do podłoża betonowego oraz między sobą w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych; wykonanie powłok o charakterze hydroizolacyjnym; przyklejanie pap do styropianu, klejenie twardych płyt z wełny mineralnej.

 

Właściwości

 

  posiada doskonałe właściwości klejące

  posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży betonowych, z blachy, papy etc.

  jest bezrozpuszczalnikowy

  jest wodochronny

  jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pacą lub szpachelką

Opis dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, stosowana na zimno  
   
Zużycie 0,2 kg/m 2 przy gruntowaniu; 0,5 km/m 2 /warstwę przy pokryciach dachowych  
   
Temperatura obróbki +5 °C do +25 °C  
   
Przerwa pomiędzy nanoszeniem warstw 6 godz.  
   
Czas schnięcia po ok 6 godz.  
   
Odporność na deszcz po ok 8 godz.  
   
Dostępne opakowania 10 kg, 20 kg  

Zastosowania

 

Renowacja i konserwacja pokryć dachowych; gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację; wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.

 

Właściwości

 

  posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych

  może być stosowany na suche i wilgotne podłoże

  jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)

  ma właściwości tiksotropowe

  jest bezrozpuszczalnikowy

  jest wodochronny

  jest odporny na działanie czynników atmosferycznych