Papa - wierzchniego krycia

UNI W/400

UNI WV/64

UNI - Standart

UNI - Super

UNI SUPER PYE PV250 S52

Papa asfaltowa zgrzewalna UNI SUPER PYE PV250 S52 wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do jednowarstwowego stosowania lub jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę mocuje się mechanicznie lub układa metodą zgrzewania. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.

 
 
 
 
 
 
Dane Techniczne:
Lp
Właściwości
Wymagania
1 Gwarancja jednowarstwowy 8 lat
system dwuwarstwowy 10 lat
2 Przeznaczenie jednowarstwowa wierzchniego krycia
3 Rodzaj wkładki włóknina poliestrowa
4 Grubość mm /gramatura kg/m2 5,2±10 %
5 Ilość m w rolce 5
6 Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -20°C
7 Maksymalna siła rozciągająca  
  – wzdłuż (850±200) N/50mm
  – w poprzek (650±200) N/50mm
8 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej  
  – wzdłuż (60±15) %
  – w poprzek (65±15) %
9 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥100°C
10 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem  
  – wzdłuż (300±100) N
  – w poprzek (350±100) N
11 Sposób montażu zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne
12 Ilość rolek na palecie 24
13 Ilość m2 na palecie 120