Papa - wierzchniego krycia

UNI W/400

UNI WV/64

UNI - Standart

UNI - Super

WV/64

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

 

Przeznaczenie:

  • wykonywanie wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych
  • renowacja starych pokryć dachowych

Sposób montażu:

  • klejenie

Dane Techniczne:

Lp Właściwości Wymagania
1 Typ osnowy: Welon szklany
2 Grubość: 2,6±10 %
3 Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C
4 Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek

350±100 N/50 mm
250±100 N/50 mm
5 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek

(2,5±1) %
(2,5±1) %
6 Reakcja na ogień: Klasa F
7 Oddziaływanie ognia zewnętrznego: NPD
8 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
– kierunek wzdłuż
– kierunek w poprzek

NPD
9 Ilość m w rolce: 15
10 Ilość rolek na palecie: 15
11 Ilość m2 na palecie: 225