Zastosowanie

Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych oraz innych elementów murowych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Elementy murowe

Czyste cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe, bloczki betonowe i z betonu komórkowego, kamień naturalny.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut, ponownie wymieszać. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Przygotowaną ilość zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Dane techniczne

Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek.
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 3,5 do 4 dm3/25 kg
ok. 0,15 dm3/kg
Czas zużycia ok. 2 godz.
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5,0 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie* ≥ 0,15 MPa
Wydajność ok. 13 dm3 z 25 kg
ok. 0,52 dm3 z 1 kg
Zużycie przy spoinie 10 mm w zależności od grubości muru, dla:
       ½ cegły pełnej (12 cm)** ok. 40 kg/m2
       1 cegły pełnej (25 cm)** ok. 100 kg/m2
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Reakcja na ogień klasa A1
Absorbcja wody ≤ 0,3 kg/(m2×min0,5)
Współczynnik przepuszczalności
pary wodnej, μ*
15/35
Trwałość mrozoodporna